Tłumaczenie CV na angielski i niemiecki

Curriculum vitae (w skrócie CV lub c.v.) oznacza w języku łacińskim „bieg życia”, czy też „przebieg życia”. W Polsce popularnie nazywane jest życiorysem zawodowym.

W USA, Kanadzie, na Filipinach oraz w Rosji w odniesieniu do życiorysu stosuje się określenie “résumé” (ros. pезюме).

CV stanowi podstawowy dokument w procesie rekrutacji, napisany w sposób uporządkowany, z którego potencjalny pracodawca powinien dowiedzieć się jak najwięcej informacji zawodowych o kandydacie, jego kompetencjach i doświadczeniu.

Życiorys powinien zawierać podstawowe informacje personalne, zdjęcie, informacje o wykształceniu, doświadczeniu, posiadanych umiejętnościach, ewentualnie można zamieścić również punkt dotyczący zainteresowań.

Większość firm zagranicznych wymaga w procesie rekrutacji nadesłania CV w języku angielskim. Profesjonalnie napisany dokument stanowi wizytówkę, która pozwala przypaść do gustu przyszłemu przełożonemu. Chociaż językiem angielskim posługuje się większość osób, które aplikują do firm, w których ten język jest wymagany, to jednak poziom języka nie zawsze umożliwia stworzenie bezbłędnego CV. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie z poprawnym tłumaczeniem CV na angielski. Tłumaczenie CV na niemiecki również stanowi nie lada wyzwanie.

Tłumaczenie CV nie jest tak proste jakby się mogło wydawać:

tłumaczenie cv na angielski

  • często nie jesteśmy pewni, czy i jak tłumaczyć nazwy szkół średnich, wyższych, organizacji, stowarzyszeń, itp.
  • nie wiemy, jak poprawnie przetłumaczyć tytuły naukowe
  • mamy problemy z użyciem przyimków, rodzajników i przecinków
  • nie wiemy, kiedy użyć wielkich, a kiedy małych liter
  • mamy problem z liczebnikami i walutami
  • stosujemy polski szyk zdania (kalka językowa!)
  • robimy literówki
  • popełniamy błędy stylistyczne i gramatyczne
  • nie znamy specjalistycznego słownictwa z danej branży, np. nazw stanowisk

Zlecając tłumaczenie CV na angielski czy też tłumaczenia CV na niemiecki, bądź rosyjski za pośrednictwem naszego biura mogą mieć Państwo pewność, że będzie ono wykonane profesjonalnie, szybko i w przystępnej cenie!

Tłumaczenia CV na angielski i niemiecki oraz rosyjski to nasza specjalność! Oczywiście tłumaczymy CV również z tych języków.

Zapraszamy do współpracy!