Usługi dodatkowe

Skład tekstu oferujemy w przypadku, gdy tekst oryginalny jest w formacie nieedytowalnym (czyli takim, w którym nie możemy nic zmieniać) np. w pdf lub w plikach graficznych (np. jpg, gif). Skład oznacza umieszczenie w pliku wszystkich elementów z oryginału zachowaniem takiego samego wyglądu jak plik wyjściowy. Konieczne jest wykonanie dodatkowej pracy, żeby wyekstrahować z pliku nieedytowalnego rysunki/fotografie/schematy i przygotować każdy z nich tak, aby były jak najlepszej jakości. Ponadto zapewniamy, że układ tekstu będzie identyczny jak w otrzymanym przez biuro dokumencie źródłowym.

Na życzenie klienta możemy też przygotować glosariusz lub zweryfikować napisany/przetłumaczony tekst.