Tłumaczenia umów

Przy tłumaczeniach umów cywilno-prawnych nadrzędne znaczenie ma zachowanie spójności terminologicznej (krajowej/ międzynarodowej), a także uwzględnienie systemu prawnego, w jakim dany dokument funkcjonuje. Umowy mają powtarzalną strukturę, stąd przy ich tłumaczeniu korzystamy z bazy aktów prawnych Polski i Unii Europejskiej, Dziennika Urzędowego UE, a także zbioru tekstów paralelnych. Zwracamy również uwagę na zalecenia zleceniodawcy.

Za pośrednictwem naszego biura tłumaczeń tłumaczenia umów otrzymają Państwo szybko i wykonane profesjonalnie. Tłumaczymy umowy w rozumieniu prawa cywilnego, a także umowy administracyjne i umowy międzynarodowe.

Przy tłumaczeniu umów współpracujemy z prawnikami, a także specjalistami od prawa unijnego, którzy dbają o poprawność merytoryczną dokumentów. Zespół tłumaczy-filologów czuwa nad poprawnością stylistyczną i gramatyczną tłumaczeń.

Specjalizujemy się w tłumaczeniu dokumentów prawnych z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz w kierunku odwrotnym. Możemy także przygotować tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Oprócz tłumaczenia umów wykonujemy również przekłady decyzji i uchwał urzędowych, decyzji i rozporządzeń firmowych, statutów, dokumentacji przetargowych, specyfikacji patentowych i wielu innych.

Zapraszamy do przesyłania zapytań!